1% for the planet sustainability

Hållbarhet

1% for the Planet är en global rörelse som inspirerar företag att stödja miljölösningar genom årliga medlemskap och vardagliga handlingar. Urberg har åtagit sig att donera minst 1% av vår årliga försäljning. Genom att donera via den ideella organisationen 1% for the Planet ser vi till att våra donationer har en trovärdig tredjepartscertifiering, som legitimerar åtagandet genom att årligen granska och bekräfta detaljer om försäljning och donationer.

Målet med 1% for the Planet är att avsevärt öka den totala summan av globala medel som går till att skydda planeten med de smartaste donationerna möjligt.

Våra donationer

Vi samarbetar aktivt med flera miljöorganisationer genom 1% for the Planet.

Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation, inriktad på naturvård, miljöskydd och ekologisk omsorg. Genom att stödja och samarbeta med den globala miljörörelsen bidrar Svenska Naturskyddsföreningen till större deltagande och påverkan på frågor om hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområden.

WWF Sweden

WWFs uppdrag är att bevara naturen och minska de mest akuta hoten mot mångfalden av liv på jorden. De samarbetar med lokala samhällen för att bevara de naturresurser vi alla är beroende av och skapa en framtid där människor och natur kan blomstra. Tillsammans med partners på alla nivåer transformerar de marknader och policyer mot hållbarhet, tar itu med hoten som driver klimatkrisen, samt skyddar och återställer vilda djur och deras livsmiljöer.

företagsgåva guld wwf 2023

Naturarvet

Trä är en förnybar naturresurs – Naturskogar är det inte. Den välgörenhetsstiftelse Naturarvet samlar in medel för att förvärva och skydda gammelskogar i Sverige. Gammelskogar är världens bästa klimatkris-mitigerare, artskyddare och utelivsarenor. Och för att återställa degraderad natur är den första gyllene regeln att skydda de sista återstående gammelskogarna.

Genom samarbete med 1% för planeten har Urberg fram till slutet av 2023 hittills bidragit till:

skyddet av 21 hektar gammelskog i Sverige på 4 olika platser
den årliga sekvestreringen av 147 ton CO2e i träden och marken i dessa skogar
tillhandahållandet av ett säkert hem för otaliga rödlistade arter i dessa skogar
bevarandet av ett naturarv för nuvarande och framtida generationer

Naturvernforbundet Norge​

Den norska föreningen för naturvård (Naturvernförbundet Norge) är en demokratisk medlemsorganisation, grundad 1914 och är Norges äldsta organisation för miljö- och naturvård. Den norska föreningen för naturvård arbetar med ett brett spektrum av frågor inom miljö- och naturvård, men särskilt inom områdena naturvård, klimat, energi och transport.

GreenKayak

GreenKayak is an environmental NGO that engages volunteers in the fight against environmental pollution while kayaking. They offer everyone to jump aboard a GreenKayak and paddle for free under two simple conditions: spend your time on the water collecting waste and share this experience on your social media using #GreenKayak. Since 2017, tens of thousands of people have paddled their stable double-sit-on-top GreenKayaks in the harbors, rivers, and lakes of five European countries, and collected more than 104 tons of trash. Think about how big a plastic bag is and how much it weighs, now imagine the pile of waste collected – it’s a waste-mountain!

Danska Naturskyddsföreningen

Danska Sällskapet för Naturskydd är Danmarks största miljöorganisation. Deras sak är djupt rotad i en levande medlemsdemokrati och är den enda föreningen i Danmark som kan initiera bevarandefrågor och säkra Danmarks natur för framtiden. Men Danska Sällskapet för Naturskydd är mycket mer än bara bevarandeinsatser. De är en gemenskap för alla som vill agera för naturen, miljön och klimatet. De inspirerar och gör det enkelt att gå ut och göra skillnad.

John Nurminen Foundation​

Grundad 1992 är syftet med John Nurminen-stiftelsen att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska näringsbelastningen och miljöproblemen, såsom övergödning och förlust av natur, som havet står inför. Stiftelsens uppgifter inkluderar också att skydda, hylla och kommunicera historierna och det kulturella arvet från havet. Arbetet styrs av mätbara resultat och inverkan. Stiftelsens verksamhet finansieras huvudsakligen av donationer och bidrag.

john nurminen foundation

POW Norway (Protect Our Winters)

Protect Our Winters turns passionate outdoor people into effective climate advocates. POW leads a community of athletes, thought pioneers and forward-thinking business leaders to affect systemic political solutions to climate change. Their policy agenda consists of a four-pronged approach to climate solutions including clean energy, clean transportation, carbon pricing and protecting public lands from fossil fuel extraction. They have chosen to focus on these four areas because of their broad reaching impact to climate, their possibility for success in policy and their ability to be enacted on the individual and collective scale.

Svenska Naturskyddsföreningen​

Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation, inriktad på naturskydd, miljöskydd och ekovård. Genom att stödja och samarbeta med den globala miljörörelsen bidrar Svenska Naturskyddsföreningen till större deltagande och påverkan i frågor om hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområden.

Världsnaturfonden (WWF)

WWFs uppdrag är att bevara naturen och minska de mest akuta hoten mot mångfalden av liv på jorden. De samarbetar med lokalsamhällen för att bevara de naturliga resurser som vi alla är beroende av och bygga en framtid där människor och natur frodas tillsammans. Tillsammans med partners på alla nivåer, omvandlar de marknader och politik mot hållbarhet, tar itu med hoten som driver klimatkrisen, samt skyddar och återställer vilda djur och deras livsmiljöer.

Danmarks Naturfredningsforening

Den Danska Naturskyddsföreningen för naturvård är Danmarks största miljöorganisation. Deras sak är djupt rotad i en livlig medlemsdemokrati och är den enda föreningen i Danmark som kan initiera bevarandeärenden och säkra Danmarks natur för framtiden. Men det danska sällskapet för naturvård är mycket mer än bara bevarandeinsatser. De är ett samfund för alla som vill agera för naturen, miljön och klimatet. De ger inspiration och gör det enkelt att gå ut och göra skillnad.

Naturarvet

Trä är en förnybar naturresurs – naturskogar är det inte. Välgörenhetsstiftelsen Naturarvet samlar in medel för att förvärva och skydda gammelskog i Sverige. Gammelskogar är världens bästa åtgärder mot klimatkrisen, artskydd och friluftslivsarenor. Och för att återställa degraderad natur är den första gyllene regeln att skydda de sista återstående gammelskogarna.

Genom samarbetet 1% for the planet med Naturarvet, har Urberg fram till slutet av 2023 hittills bidragit till:

  • Skyddet av 21 hektar svensk gammelskog på 4 olika platser
  • Den årliga lagringen av 147 ton CO2e i träden och marken i dessa skogar
  • Tillhandahållandet av ett säkert hem för otaliga rödlistade arter i dessa skogar
  • Bevarandet av ett naturarv för nuvarande och framtida generationer

GreenKayak

GreenKayak är en miljö-NGO som engagerar volontärer i kampen mot miljöförstöring genom att paddla kajak. De erbjuder alla att hoppa ombord på en GreenKayak och paddla gratis under två enkla förutsättningar: spendera din tid på vattnet med att samla skräp och dela med dig av denna upplevelse på dina sociala medier med hashtaggen #GreenKayak. Sedan 2017 har tiotusentals personer paddlat deras stabila dubbel-sitt-på-topp GreenKayaks i hamnar, floder och sjöar i fem europeiska länder, och samlat in mer än 104 ton avfall. Tänk på hur stor en plastpåse är och hur mycket den väger, föreställ dig nu högen av avfall som samlats in – det är ett avfallsberg!

POW (Protect Our Winters)

Protect Our Winters turns passionate outdoor people into effective climate advocates. POW leads a community of athletes, thought pioneers and forward-thinking business leaders to affect systemic political solutions to climate change. Their policy agenda consists of a four-pronged approach to climate solutions including clean energy, clean transportation, carbon pricing and protecting public lands from fossil fuel extraction. They have chosen to focus on these four areas because of their broad reaching impact to climate, their possibility for success in policy and their ability to be enacted on the individual and collective scale.

Naturvernforbundet Norge

Norska sällskapet för naturvård (Naturvernförbundet Norge) är en demokratisk medlemsorganisation, grundad 1914 och är Norges äldsta organisation för miljö- och naturvård. Norska sällskapet för naturvård arbetar med ett brett spektrum av frågor inom miljö- och naturvård, men särskilt inom områdena naturvård, klimat, energi och transport.

john nurminen foundation

John Nurminen Foundation

Grundad 1992 är syftet med John Nurminen-stiftelsen att rädda Östersjön och dess arv för framtida generationer. Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska näringsbelastningen och miljöproblemen, såsom övergödning och förlust av natur, som havet står inför. Stiftelsens uppgifter inkluderar även att skydda, hylla och kommunicera berättelserna och det kulturella arvet från havet. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. Stiftelsens verksamhet finansieras huvudsakligen genom donationer och bidrag.