Integritetspolicy

På Urberg Skandinavien anser vi att dina personuppgifter är viktiga. För att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt arbetar vi aktivt med integritetsfrågor. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du har läst och förstått vår policy innan du använder våra tjänster och därför har vi i denna policy sammanställt hur vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du alltid kontakta oss via urberg@outnordic.com

Ansvarig för insamling och lagring av dina uppgifter: Urberg Skandinavien via Outnordic AB 559188-2005

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

På Urberg Skandinavien kan vi samla in viss information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Vi samlar in data i vissa syften, såsom anmälan till ett evenemang eller deltagande i en tävling.

Typer av data och syften

För tävlingar och evenemang

– Fullständigt namn

– Kontaktuppgifter såsom postadress, e-postadress och telefonnummer När du deltar i en tävling eller ett evenemang som vi anordnar behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna administrera ditt deltagande. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna administrera information relaterad till tävlingen eller evenemanget, såsom bekräftelse på registrering och deltagande, frågor eller information om vinnare.

Tid för lagring av dina personuppgifter: Tills evenemanget eller tävlingen har avslutats och all nödvändig kommunikation och administration avseende deltagandet har slutförts, men högst 6 månader efter evenemangets datum.

Cookies

Vi samlar också in viss data när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies – med ditt godkännande. Som webbplatsbesökare är du inte skyldig att ge oss tillgång till dina uppgifter. Du undviker detta genom att inte acceptera att vi placerar cookies på din enhet.

De cookies vi använder har syftet att analysera trafik till webbplatsen och funktionella cookies.

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

Informationen om dig som vi har lagrat har du själv gett oss, vanligtvis när du anmäler dig till ett evenemang eller deltar i en tävling.

Vem kommer vi att dela din information med?

Ibland kan vi dela dina personuppgifter med externa parter. Det kan vara exempelvis leverantörer till Urberg Skandinavien när vi anordnar ett evenemang eller myndigheter som vi måste lämna information till på grund av lagkrav. När vi delar din information med en extern part sker det alltid för de syften för vilka vi samlade in informationen från början. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att säkerställa att externa parter hanterar dina uppgifter korrekt och säkert, inklusive genom att teckna avtal med våra leverantörer som säkerställer detta.

Var hanteras dina uppgifter?

Vi gör alltid vårt bästa för att säkerställa att dina personuppgifter inte lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför EU/EES kommer vi att se till att vi har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regler.

Vilka rättigheter har du?

Återkallande av samtycke eller registerutdrag

Vi skyddar din integritet och på Urberg Skandinavien har vi vidtagit särskilda skyddsåtgärder så att du känner dig trygg med de personuppgifter du lämnar till oss genom att endast hantera den information som behövs och endast av personer som behöver den för att kunna uppfylla våra skyldigheter mot dig som lämnar din information till oss.

Om du vill se vilken information vi har registrerat om dig har du rätt att begära tillgång till din information via ett registerutdrag. När detta sker kan vi be dig om ytterligare information för att säkerställa att vi lämnar information till rätt person. För att få ett registerutdrag behöver du kontakta oss med en skriftlig, undertecknad begäran från dig.

Du kan begära rättelse eller radering av dina uppgifter, dock kan vi endast radera dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och ingångna avtal.